Chihuahua, långhårig

Grupp 9 Sällskapshundar

Historik

Den allmänt vedertagna teorin om rasens ursprung är att de levde i vilt tillstånd i Mexico för att vid tiden för toltekernas civilisation fångas in och domesticeras. Äldre chihuahualiknande hundar på målningar och skelett har även återfunnits på Malta och i Egypten, vilket gör att rasens ursprung är långt ifrån självklart.

Användningsområde

Rasen är en renodlad sällskapshund.

Hälsa

Den är trots sin litenhet en mycket frisk och sund ras. Några särskilda rasbundna sjukdomar finns inte, men uppfödare undersöker knälederna på hundarna innan parning. Rasen ingår i Svenska Kennelklubbens hälsoprogram avseende patella luxation (lösa knäleder).

Egenskaper / Mentalitet

Chihuahuan är en hund med stor flock- och ägarinstinkt. Den försvarar gärna högljutt sin flock och sitt revir mot inkräktare, men så fort faran är över kommer den gärna upp i inkräktarens knä för att kela.

Storlek och utseende

Chihuahua är världens minsta hundras. Det utmärkande särdraget är det äppelformade huvudet. Rasen finns i två varianter, kort- och långhårig. En chihuahua får väga allt från 500 g till 3 kg, men de allra minsta exemplaren är både ovanliga och ofta osunda.

Pälsvård

Rasen kräver ingen särskild pälsvård. De kan badas när de blir smutsiga, och den långhåriga varianten ska kammas någon gång i veckan, för att undvika tovor.

Övrigt

Den är en aktiv hund som gärna hänger med på alla tänkbara aktiviteter, allt från agility och långpromenader till fredagsmys i tv-soffan. Den mår, som alla andra hundar bra av en fast uppfostran och regelbunden motion. Den ska varken förmänskligas eller daltas med bara för att den är liten.